Integratiemodel

In 1985 werd het 10 jarig lustrum van de MPA gevierd met een serie concerten, workshops, en lezingen. Het feestelijke programma vond plaats tussen 20 september en 11 oktober.
In het programmaboek staan een paar inhoudelijke artikelen die zeer de moeite waard zijn om te lezen. Een artikel is geschreven door Bob Martens en Jan van Wijk en heeft de titel: ‘Integratiemodel’. Hierin wordt voorgesteld om niet een aparte afdeling lichte muziek naast een afdeling klassieke muziek op te zetten. Maar er wordt voorgesteld om een geïntegreerde muziekafdeling gestalte te geven waarin alle stijlen aan bod komen.

Integratiemodel
Waarom een geïntegreerde opleiding na een langdurige traditie in het opleiden van muziekpedagogen ‘klassieke’ muziek en sinds enige jaren ook een studierichting c.q. studievariant ‘lichte’ muziek.
De Nederlandse Muziekvakopleidingen hebben een langdurige traditie in het opleiden van muziekpedagogen ‘klassieke’ muziek.

Binnen de klassieke opleiding staat het gekozen hoofdvak centraal. De student zal zich tijdens de studie bekwamen in dit hoofdvak. Studiemateriaal bestaat voor een belangrijk deel uit genoteerde muziek. Ook bij het reproduceren en interpreteren van composities uit een eeuwen oude muziekcultuur gaat men voornamelijk uit van genoteerde muziek.
Naast het gekozen hoofdvak volgt iedere student ook een aantal algemeen theoretische vakken (ATV) met als doel:
a) de overdracht van een muziekcultuur  van voornamelijk Westerse muziek
b) ondersteuning van de hoofdvak studie en van de pedagogische vakken.
Een aantal van de algemeen theoretische vakken worden geleerd of  beoefend volgens nauwkeurig opgestelde regels.

Deze vakken, de ATV,  kunnen voor een deel ook beoefend worden vanuit eigen ervaring en muzikaal inzicht. Het kunnen koppelen van deze vakken aan het hoofdvak vraagt inzicht van de student.  Indien dit inzicht nog niet goed ontwikkeld is, kan dit leiden tot inefficiënt studeren en vervolgens tot demotivatie.
Vervolgens moet de student zich bekwamen in een of meerdere instrumentale vakken/vocale bijvakken. Daarbij is voor een goed resultaat de relatie met het hoofdvak uitermate belangrijk.
Ten slotte zal de aankomende muziekpedagoog zich moeten verdiepen in de pedagogiek en methodiek (PM).  Vooral bij dit onderdeel bestaat het gevaar dat, vanuit de veelal klassiek Westerse kunstmuziek achtergrond, veel betreden paden worden gevolgd. Daarbij wordt aan de actuele eisen van het heden voorbij gegaan.

Op een aantal Nederlandse muziekvakonderwijs instellingen is een studierichting/ studievariant ‘Lichte muziek’ sinds enige jaren mogelijk. Naast Latin, Salsa, Jazz-Rock en funk zijn  de moderne Jazz richtingen in belangrijke mate toonaangevend.
In deze hoofdvakstudie is het auditief werken naast een vaak summiere notatievorm een veelal  gevolgde weg. Niet alleen in de individuele les maar ook in het ensemble spel. Bij de interpretatie staan zaken als stijl, timing, feeling, opvatting heel centraal. Dit vereist van de student veel kennis van zaken en een goed in de praktijk functionerend gehoor.

Deze werkvorm die in de lichte muziek wordt toegepast is zeer goed bruikbaar in de klassieke hoofdvakstudie. Is het in de klassieke afdeling nog mogelijk lessen in het hoofdvak en in het ATV tamelijk gescheiden te volgen, in de lichte muziekafdeling is dit door de nauwe relatie met de musiceerpraktijk nauwelijks denkbaar. De lichte muziekensembles worden gebruikt om arrangeer en compositie opdrachten uit te voeren.
Het vinden van een eigen stijl in het lesgeven is een onderdeel dat in de pedagogische vakken al vroegtijdig ontwikkeld wordt. Het kunnen inspringen op actuele ontwikkelingen van muziekstijlen vraagt een grote vindingrijkheid van de student op methodisch didactisch gebied. Ook het kunnen omgaan met o.a. versterking, randapparatuur en opnametechniek vraagt een actieve opstelling van de toekomstige docent.

Om tot een bredere inzetbaarheid van de afgestudeerde in het werkveld te komen is een sterke wisselwerking tussen de klassieke opleiding en de lichte muziek opleiding noodzakelijk. Het volledig integreren van de verschillende onderdelen van de muziekvakstudie, t.w. hoofdvak klassieke muziek, hoofdvak lichte muziek, algemeen theoretische vakken, instrumentale/ vocale bijvakken en methodiek/pedagogiek is hiervan een logisch gevolg.

De MPA Alkmaar is de eerste academie waar zo mogelijk muziekpedagogen volgens dit model zullen worden opgeleid. 

 Bob Martens, Jan van Wijk, 1985

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s