Meestercursus AVMO

Meestercursus AVMO – aanzet tot vakopleiding;
met persoonlijk verhaal van Jan van Wijk

In de 50-er en 60-er jaren werden op een aantal plaatsen in Noord Holland muziekscholen opgericht. Daardoor ontstond er een groeiende behoefte aan goed opgeleide muziekdocenten. De cursus AVMO, Algemeen Vormend Muziek Onderwijs  voorzag in deze behoefte. Het was een door provincie gesubsidieerd initiatief. Deze cursus ligt aan basis van Muziek Pedagogische Academie.

Drie pioniers namen het initiatief om deze cursus vorm te geven; Jan Pasveer (muziekschool Zaandam), Hans Waanders (muziekschool Velsen) en Oebele Bootsma (muziekschool Bergen/Schoorl en Alkmaar). Ze waren alle drie directeur van een muziekschool en werkten op verschillende gebieden samen, wat bijvoorbeeld resulteerde in gezamenlijke leerlingenuitvoeringen.

De cursus die eerst ‘werkgroep docenten AVMO’ werd genoemd, leidde op tot het staatsexamen AVM dat vergelijkbaar is met Algemene Muzikale Vorming. De vakinhoud van de cursus bestond uit: solfège, algemene muziekleer, harmonieleer, melodieleer, liedbewerking, koorzang, stemvorming, directie en hanteren van het Orff- instrumentarium.

De cursus startte op 11 november 1961 in Bergen Noord Holland. De cursus bestond uit drie wekelijkse lesuren, werd op de zaterdagochtend gegeven en duurde anderhalf jaar. De bijeenkomsten werden gehouden op de Volkshogeschool te Bergen, in de gebouwen Kinhem Breelaan 55, Kranenburgh Hoflaan 22 en ’t Oude Hof Eeuwige laan 1.

Deelnemers aan de cursus waren o.a.: Elly Ens, Belie de Goede, Henk v. Heygen, Joke Kwaad, Willem van Domselaer, Jac. Ooievaar, Frans Oudhof, Hans v.d. Peet, Jan v. Wijk, mevrouw Yvonne Gischler, Jan Slot, mej. Fien Vermeulen, Simon Vlekke, Henk Zwart, Piet Morsch, Ineke de Ronde, Lies Nederkoorn, Joop Heeremans, Han v.d. Peet.

Persoonlijk verhaal van Jan van Wijk (1941, componist en oud docent MPA)
Jan van Wijk nam deel aan deze eerste cursus.

Hoe hij op de cursus terecht kwam:

“Eind jaren ’50 had ik twee maal een school voortijdig verlaten en was inmiddels opgenomen in een kring van Alkmaarse en Bergense kunstvrienden. Na twee maal een lang zomerseizoen huisknecht bij ‘De Rustende Jager’ en buffetbediende bij ‘De Oude Prins’ te zijn geweest kwam ik de dichteres Elly de Waard tegen. Die bracht mij bij Simeon ten Holt; van hem kreeg ik pianoles en harmonieleer. Als pianist speelde ik in het moderne jazzcircuit. Vanaf 1959 huurde ik een huisje op het artistieke en historische erf van de weduwe van Domselaer in Bergen.

In het daaropvolgende jaar had ik een nogal doelloos bestaan. Vanaf januari 1961 volgde ik piano- en theorielessen bij de Alkmaarse pedagoog Jan Couvee. In juli slaagde ik voor de algemene eisen (=theorie) voor de akte piano A. Via Jan Couvee en de wethoudster mevrouw Holzmüller-Teengs (zij en ik zongen tenor in het Toonkunstkoor o.l.v. Jan Couvee) heb ik kennis gemaakt met Oebele Bootsma. Hij vroeg mij deel te nemen aan de werkgroep AVMO. Voor mij kreeg het leven weer enige zin.”

Sappige verhalen over de deelnemers:
“Ik was de jongste deelnemer. Elly Ens deed ook mee aan de cursus. Zij was een opvallende 60- jaren verschijning met zwart suikerdotkapsel en bril met vleugelmontuur. In die tijd, ver voor Madonna, droegen vrouwen punt bh’s.
En dan waren er twee heren die altijd ruzie te hadden.”

Over de docenten:
“Jan Pasveer, Hans Waanders en Oebele Bootsma waren hele goede docenten. En de inhoud van het aangebodene was heel hoog. De door Jan Pasveer gegeven vakken vielen mij zwaar maar bij alle andere zaken was het smullen voor mij.
Jan Pasveer gaf pedagogiek/methodiek en de geschiedenis daarvan. Daarnaast gaf Pasveer koordirectie.
Oebele Bootsma gaf solfège, lied bewerken (arrangeren) en hoofdvak AMV.
Ook gaf hij les over het Orff-instrumentarium (waarin ik zelf snel mijn draai vond) en geschiedenis AMV.
Hans Waanders gaf de resterende theorievakken zoals harmonieleer, contrapunt, analyse en muziekgeschiedenis van de 20e eeuw.”

Over de lessen:
“We hadden lessen over Duitse schoolmuziek uit de jaren ’30. We luisterden in de lessen naar Bach en Webern. We leerden een lied maken aan de hand van de pentatonische toonladder. En hoe we dat met de leerlingen konden doen. Solfège werd altijd gedaan met de piano. Niemand leerde dat op een andere manier. Ik kwam tot de ontdekking dat zodra de tonen op een ander instrument aangeslagen werden, de medestudenten van de cursus de tonen niet meer herkenden. Ik had er geen moeite mee. Ik ben toen aan de slag gegaan met zijn groepsgenoten om het gehoor te trainen m.b.v. Orff-instrumentarium en blokfluit. Daar was ruimte voor binnen de cursus”.

Over zijn werk:
“Het was een inspirerende tijd. In de periode dat ik de cursus deed zat ik in de herfst van ‘62 vijf weken in Frankrijk. Ik speelde in een combo met Dick Vennik op Amerikaanse U2-bases (De Amerikanen waren daar aanwezig in verband met de Koude Oorlog).
In de zomer van ‘63 wonnen we een 2e prijs met het ‘Dick Vennik kwartet’ op het vermaarde Loosdrecht Jazzconcours.

In 1963 schreef ik mijn cantate ‘de Os’, voor declamatie (Marjan Couvee), kinderkoor (Riet Tamis) en schoolorkest. Onder mijn leiding met veel succes uitgevoerd in Alkmaar, Velsen en Zaandam. In Alkmaar was er een uitvoering waarin de leerlingen van de drie volksmuziekscholen samen optraden. De drie directeuren, dit waren ook de leraren van de cursus AVMO, werkten op verscheidene niveaus samen.

In 1962-‘63 ben ik door Oebele ook nog eens een midweek uitgezonden naar een cursus die gegeven werd door professor Hans Bergese. De cursus bestond uit  het werken met en het arrangeren voor Orff-instrumenten en vond plaats in het conservatorium te  Maastricht.

Al snel bood Oebele mij de eerste lesuurtjes aan; in Bergen en Alkmaar AMV en Orff-samenspel groepen. In Bergen had ik de 12-jarige The Lau als leerling.
Bij de instituten onder Oebele, de volksmuziekscholen in Alkmaar en Bergen, ben ik rond ’65 –’66 weggegaan mede omdat ik veel doceerde in cursussen, vormingswerk en multimediale expressie.

In 1962 gaf ik les bij Hans Waanders op Muziekschool Velsen; Algemene Muzikale Vorming aan kinderen en daarnaast AMV aan volwassenen. En later had ik ook leerlingen die zich wilden voorbereiden op toelating voor het conservatorium en het staatsexamen. Tussen deze leerlingen zaten: Nol Sicking, Miel Kruger, Johan Donkerkaat en Charles v.d. Steeg. Op de Muziekschool in Velsen ben ik bijna twintig jaar gebleven.

Van 1967 tot en met ’74 had ik bij Jan Pasveer op Muziekschool Zaanstreek, nu Fluxus Centrum voor de Kunsten, ook leerlingen voor het conservatorium en het staatsexamen.

Vanaf 1973 ben ik in Oebele’s avondvakopleiding docent geworden en in 1975 in de dagopleiding van de MPA terecht gekomen. Vanaf 1981 werkte ik fulltime aan de MPA , later Conservatorium Alkmaar.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s